Oceňování (znalecké odhady) všech typů nemovitostí

  • rodinné domy, bytové domy, rekreační objekty
  • garáže
  • byty
  • pozemky – stavební, zahrady, zemědělské a ostatní
  • haly, budovy, provozovny, skladovací plochy
  • venkovní úpravy a inženýrské sítě

Tržní odhady nemovitostí pro účely úvěrů nebo finančního vypořádání.
Oceňování provedených stavebních prací:

  • na rozestavěných a nedokončených objektech např. při změně dodavatele  na dokončených objektech
  • vyčíslení škod na objektech a stavebních konstrukcích
  • vyčíslení nutných finančních nákladů na opravná opatření včetně jejich specifikace