Stavebně – technické průzkumy objektů :

  • komplexní
  • dílčí

Zprávy, případně znalecké posudky o technickém stavu stavebních objektů včetně fotodokumentace, videozáznamu, grafického znázornění sond.

  • Nedestruktivní zkoušky materiálů (zdivo, železobeton, dřevo)
  • Posuzování zdiva z hlediska obsahu vlhkosti a salinity pro účely dodatečného zateplování fasád nebo aplikace sanačních omítek
  • Měření vnitřních teplotně – vlhkostních parametrů prostředí a zdiva z hlediska stanovení příčin tvorby plísní
  • Posuzování rozměrové přesnosti stavebních konstrukcí