Stanovení příčin vad a poruch stavebních konstrukcí :

  • nosné konstrukce (zdivo, stropy, schodiště, krov apod.)
  • konstrukce střech a střešního pláště
  • tepelné a zvukové izolace
  • izolace proti vodě a zemní vlhkosti, dodatečné hydroizolace
  • průmyslové podlahy
  • návrh opravných opatření včetně vyčíslení nutných finančních nákladů